• Nieuws
  • Sportfederatie Eelde Paterswolde Eelderwolde hield ALV.

Sportfederatie Eelde Paterswolde Eelderwolde hield ALV.

Paterswolde, 13 november 2017.

De sportfederatie Eelde Paterswolde Eelderwolde behartigd de belangen van de sportverenigingen in deze dorpen, met andere woorden, de sportverenigingen uit voormalig gemeente Eelde.

Op maandag 13 november 2017 hield de Sportfederatie haar Algemene Ledenvergadering, hiervoor was uiteraard het bestuur van Tafeltennisvereniging Actief ook uitgenodigd. Namens het bestuur is Jarko Weering aanwezig geweest.

Na een voorstelrondje werden de agendapunten afgehandeld.

De standaard punten zoals bestuursverkiezing, financiële stand van zaken en dergelijke passeerden de revue.

Als grotere agendapunten kwamen sporthallen Grootte veen en het beheer aan de orde.

Sporthallen Groote Veen.

De sportfederatie heeft zich al een aantal jaar sterk bemoeid met de omvang en invulling van de nieuw te bouwen sporthallen bij de 2 scholen in de wijk Groote Veen in Eelde. Dit jaar is samen met de sportfederatie het programma van eisen (PVE) opgesteld.

Inmiddels is de gemeente bezig met de aanbesteding, er hebben 2 ondernemingen een voorstel ingediend. Hier buigt de Gemeente zich momenteel over.

Het is nog onduidelijk wanneer er met de bouw begonnen kan worden, laat staan wanneer de sporthallen gerealiseerd zijn.

Beheer.

De sportfederatie legt aan de aanwezige vertegenwoordigers van de sportverenigingen voor hoe het beheer binnen de sportaccommodatie in Groote Veen vorm moet krijgen. Dient er een commerciële ondernemer als beheerder aangesteld te worden, of dient dit bijvoorbeeld een vrijwilliger te zijn.

Een van de aanwezigen oppert dat dit bijvoorbeeld ook door een aantal personen van bijvoorbeeld NOVO ingevuld zou kunnen worden. In onze gemeente kennen we NOVO niet, maar in onze gemeente zit Alescon. Dit is inderdaad een mogelijkheid.

Ook werd er naar voren gebracht om de kantine en de sportaccommodatie van elkaar los te trekken waar het gaat om beheer. Uiteraard kleeft er aan iedere oplossing voor- en nadelen.

De Sportfederatie heeft nota genomen van de ideeën van de aanwezigen, zij nemen dit weer mee naar het overleg met Wethouder Nina Hofstra.

Tags: Bestuur, vergaderingen, accomodatie

Copyright 2017 www.hostingeelde.nl