• Lidmaatschap

Lidmaatschap

Tafeltennisvereniging Actief groeit de laatste paar jaar weer behoorlijk als het gaat om het aantal leden, hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee.
Onze vereniging bestaat zowel uit jeugdleden en seniorleden, die recreant zijn of competitie spelen.
Daarnaast zijn er leden die zich aangemeld heben voor Odlstars 55+.

 

Contributie
Het spreekt eigenlijk voor zich dat je als lid Contributie betaald aan de vereniging. De hoogte van de Contributie wordt door de Algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld.
Voor de hoogte van en de regels omtrent de Contributie klikt u op onderstaande link.
Alles met betrekking tot de contributie

 

Het lidmaatschap
Bij tafeltennisvereniging Actief geldt een lidmaatschapsjaar van 1 juli tot en met 30 juni.
Het is uitsluitend mogelijk om uw lidmaatschap voor 30 juni op te zeggen.
Wanneer u niet voor 30 juni opzegt, zullen wij uw lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengen.

 

Mogelijkheden als lid
Als u lid bent van tafeltennisvereniging Actief kunt u deelnemen aan de volgende trainingen en evenementen.

 

Trainingen
Junioren kunnen wekelijks 2 maal deelnemen aan een training. 
Senioren kunnen wekelijks 1 maal deelnemen aan een training.
Daarnaast is er een vrije speelavond. 
Zowel junioren als senioren hebben de mogelijkheid eenmaal per week deel te nemen aan de training bij tafeltennisvereniging Vries.
Als er in de zaal wedstrijden plaatsvinden hebben leden de mogelijkheid zelf ook een balletje te slaan. Dit kan uiteraard uitsluitend wanneer hiervoor een tafel vrij is.

 

Evenementen
Voor junioren worden meerdere malen per jaar een evenement georganiseerd zoals het kind vriend toernooi en het kind ouder toernooi.
Zowel junioren als senioren kunnen deelnemen aan de jaarlijkse clubkampioenschappen.
Er wordt ieder jaar een nieuwjaarsborrel georganiseerd.

 

Overig
Leden en ouders van jeugdleden hebben de mogelijkheid de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.
Leden hebben de mogelijkheid zitting te nemen in het bestuur.
Alle leden, zowel recreanten als competitiegerechtigde leden, hebben het recht deel te nemen aan de hierboven genoemde evenementen.
Uiteraard hebben alleen de competitiegerechtigde leden de mogelijkheid deel te nemen aan de competitie.

Tenue.

De leden van Tafeltennisvereniging Actief spelen in de clubshirt van de vereniging.

Voor de berichten met betrekking tot de bestellingen van de clubshirts klikt u op de link hieronder.

Berichten omtrent het tenue