De Rabobank Assen - Noord Drenthe houdt weer haar jaarlijkse Clubkas campagne.

De bank stelt daarin 150.000 euro beschikbaar voor verenigingen in haar werkgebied die lid zijn van de Rabobank.

Onze vereniging, Tafeltennisvereniging Actief doet ook dit jaar weer mee aan deze clubkas campagne.

Op een tafeltennisvereniging speel je uiteraard tafeltennis. Sommige leden hebben daarnaast nog talenten waarvan de overige clubleden vaak geen weet hebben.

Zo ook Sietse Dijt. Hij deed in Bratislava en Praag mee aan de 50ste Internationale Chemie Olympiade voor middelbare scholieren. Het is al geweldig dat Sietse mocht deelnemen aan deze Olympiade.

Eelde, 1 januari 2018.

De najaarscompetitie startte als een raket. Na de eerste drie speelrondes stonden bijna alle teams van Actief-Vries bovenaan! Na afloop kon Actief drie kampioensteams begroeten. Een goede oogst.

Verder was het goed om het plezier in de sport en met elkaar te zien. De vereniging hecht waarde aan sportief gedrag, goede sfeer en positief coachen. Het is mooi als dat er ook uitkomt.

3 Leden van elders.

De vakanties zitten er bijna weer op. Komende week gaat het sportseizoen weer van start. We hopen dat iedereen weer goed uitgerust en opgeladen achter de tafel verschijnt.

Op dinsdag 4 en donderdag 6 september beginnen de trainingen weer.

Iedereen kan weer komen op de tijden van voor de vakantie.

Met de instroom van de jeugd net voor de vakantie, zullen we op donderdag een extra uur training aan gaan bieden.

Eelde, 1 januari 2018.

Interesse in een extra trainingsmiddag?

De trainers stellen voor om op zaterdag 13 januari een extra trainingsmiddag te houden. Het is een mooie voorbereiding in de aanloop naar de komende voorjaarscompetitie. Of gewoon om een balletje te slaan en de sport te beoefenen.

Hier staat een foto van deelnemers aan het kindertafeltennisfeest.

Eelde, 6 januari 2018.

Tafeltennisvereniging Actief hield haar jaarlijkse speldag voor kinderen uit Eelde-Paterswolde. Ditmaal op zaterdag 6 januari 2018 aan het einde van de Kerstvakantie.

Zo was de ochtend met 17 deelnemers plus de aanwezige ouders en vrijwilligers gezellig bezet.

Eelde, 8 januari 2018.

Op de rand van het jaar staan we even stil. Onder meer bij de jeugd die vooruitging, de plezierige trainingen en de competitie die spannend, gezellig en sportief verliep.
Ook hebben Hetty Klok, Annemarie Jager, Arthur van Dorst en Koos Kuiper onlangs weer tafeltennis op school gegeven. Een welkome afwisseling die erg gewaardeerd werd. En kinderen laat kennismaken met tafeltennis.

Zo waren er door het jaar heen diverse activiteiten. Alle vrijwilligers die in de voorbereiding of uitvoering hier aan mee geholpen hebben, bedankt.

Eelde, 1 januari 2018.

In het najaar van 2017 ging het sluitwerk van de lage kast in gymzaal De Kooi definitief stuk. Een jaar of 6 terug was deze bij een inbraak in de gymzaal al eens beschadigd. Maar Klaas Postma wist daar toen een creatieve sluiting op te bedenken.

Voor de opslag van sportspullen in de gymzaal komt de gemeente in beeld. Het trof, want de gemeente maakte net een ronde langs diverse zalen.

Paterswolde, 13 november 2017.

De sportfederatie Eelde Paterswolde Eelderwolde behartigd de belangen van de sportverenigingen in deze dorpen, met andere woorden, de sportverenigingen uit voormalig gemeente Eelde.

Op maandag 13 november 2017 hield de Sportfederatie haar Algemene Ledenvergadering, hiervoor was uiteraard het bestuur van Tafeltennisvereniging Actief ook uitgenodigd. Namens het bestuur is Jarko Weering aanwezig geweest.

Eelde, 1 januari 2018.

De leden spraken er al over… de jaarlijkse nieuwjaarborrel eh -fris.

Deze keer vindt die op dinsdag 9 januari plaats. Regien Weering heeft zich bereid verklaard om e.e.a. te verzorgen.

Hier staat een afbeelding van de prijs die we gewonnen hebben.

Assen, 30 oktober 2017.

Tafeltennisvereniging Actief heeft ook dit jaar weer deelgenomen aan de jaarlijkse clubkas campagne welke georganiseerd wordt door de Rabobank noord en midden Drenthe. Alle leden van de Rabobank in noord en midden Drenthe kunnen tijdens deze actie in totaal 3 stemmen uitbrengen op een deelnemende vereniging uit deze regio.

Op maandag 30 oktober 2017 werden tijdens een sfeervolle avond, de behaalde gelden aan de betreffende verenigingen uitgereikt.