Jaaractiviteiten

Datum

Activiteit

Uitvoerder

5 jan 2023

KTTF / Table stars

Hetty

8 jan 2023

Open training / nieuwjaars-fris-borrel

Koos / Bestuur

12 jan 2023

Sportpret, 4x kennismaken met t.t.

Hetty en Koos

12 febr 2023

Zondagtraining

Koos

28 febr 2023

ALV

Bestuur

9 mrt 2023

Sportpret, 4x kennismaken met t.t.

Hetty en Koos

12 mrt 2023

Zondagtraining

Koos

2 apr 2023

Zondagtraining

Koos

22 apr 2023

Table Stars dag

NTTB

14 mei 2023

Zondagtraining

Koos

20 mei 2023

Clubkampioenschappen jeugd

Hetty

23 mei 2023

Clubkampioenschappen senioren

Gerard

25 mei 2023

Sportpret , 4x kennismaken met t.t.

Hetty en Koos

4 juni 2023

Zondagtraining

Koos

8 juli 2023

Kind–ouder toernooi

Hetty

Ttv Actief in de prijzen op GK 2020

Op deze foto wordt het podium weergegeven waarop Janita en Jolijn de hoogste trede mochten betreden.

Loppersum, 19 januari 2020.

De NTTB Noord hield weer de officiële Groninger kampioenschappen tafeltennis .

In 2020 werd de GK gehouden op vrijdag 17 januari voor de veteranen, op zaterdag 18 februari voor de jeugd en op zondag 19 januari voor de senioren. De kampioenschappen werden gehouden in Loppersum.

Lees meer

Gezellig Kindertafeltennisfeest in 2020

Op deze foto ziet u de glimlachende kinderen tijdens het kindertafeltennisfeest.

Eelde, 4 januari 2020.

Tafeltennisvereniging Actief hield haar jaarlijkse Table Stars speldag voor basisschool kinderen uit Eelde-Paterswolde. Ditmaal werd het feest op zaterdag 4 januari 2020, aan het einde van de Kerstvakantie gehouden.

Zo was de middag met 16 deelnemers plus de aanwezige ouders en vrijwilligers gezellig bezet.

Lees meer

Kindertafeltennisfeest 2019 was gezellig.

Eelde, 5 januari 2019.

TTV Actief hield haar jaarlijks tafeltennisfeest voor basisschoolkinderen uit Eelde en Paterswolde. Ditmaal werd het feest gehouden op zaterdag 5 januari, aan het einde van de Kerstvakantie in gymzaal De kooi.

Zo was de ochtend met 15 deelnemende kinderen plus de aanwezige ouders en vrijwilligers gezellig bezet. De kinderen stonden voor aanvang al te trappelen om te beginnen.

Ze konden het balletje door houten poortjes mikken, bekertjes omver slaan en met elkaar spelen.

Lees meer

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel eh nieuwjaarfris 2019.

Sommige leden spraken er al over… de jaarlijkse nieuwjaarborrel eh -fris.

Deze keer willen we onze nieuwjaarsvisite houden op dinsdag 8 januari 2019, het wordt zoals altijd weer in gymzaal De kooi gehouden.

Om 19.30 uur kan er, zoals gebruikelijk, natuurlijk eerst gewoon getafeltennist worden. Zo rond 21.00 uur kan dan de “fris-borrel” beginnen.

Lees meer