Historie tafeltennis in Eelde-Paterswolde.

Hoe het begon
Het begon allemaal in 1947, toen Harm Reinders met het plan rondliep een tafeltennisclub op te richten. In augustus werd er gespeeld in het dorpshuis. Het was een gezelligheidsclub. Een officiële wedstrijdtafel was nog een wensdroom en ook de afmetingen van de zaal waren aan de bescheiden kant. Al spoedig kwamen er nieuwe tafels, meer leden en een grotere zaal, nl. de leeszaal.

De overgang van de leeszaal naar café Centraal luidden een periode van grotere bloei in. Er werden vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en in 1950 werd besloten om aan de competitie deel te nemen. De vereniging trad toe tot de BNTC, de Bond voor Noordelijke Tafeltennis Clubs.
Voor de BNTC moest nog wel een naam bedacht worden. Een vrouwelijk lid stelde voor om de club “De Intieme Kring” te noemen, met het oog op het gezellige karakter. De leden namen het voorstel over, al was het voor de heren wel eens lastig om te bekennen wat D.I.K. ’47 betekende, vooral als je tegen clubs speelde die “Sport Staalt Spieren” heetten…

Bekende namen uit deze beginperiode zijn onder meer Harm Reinders, Wob Stoffers en Hendrik Hoven…

 

Een periode van groei

De keus om ook aan de competitie deel te nemen, bleek een goede te zijn. In 1950 werden twee teams ingeschreven. Het aantal leden nam toe en er werden leuke resultaten behaald, zodat in 1953 vier teams deelnamen.

In 1957 sloot de BNTC zich aan bij de Nederlandse Tafeltennis Bond. D.I.K. bofte, want het promoveerde naar de 1e klasse, waarin het 15 jaar uitkwam.
De club verhuisde in 1968 van café Centraal naar de Turnzaal. Speltechnisch zeker een vooruitgang, wat gezelligheid betreft was de zaal echter wel enige teruggang. In deze periode deed een jonge Arthur van Dorst zijn intrede in de hoofdmacht (anno nu nog steeds!). Een speler die zich zeer lang handhaafde was Diederik Pool.

Wisselende resultaten

Een enorme versterking was de komst van Arie Ritsema, veelvuldig Noordelijk kampioen. D.I.K. promoveerde in 1973 twee keer, naar de Promotie Hoofdklasse. Met het vertrek van enkele spelers volgde weer degradatie.

In 1976 betrok de vereniging haar huidige speelzaal, gymzaal De Kooi. Nieuwe gezichten deden hun intrede, zoals Wim en Bert Kunst en Gerard Offringa, wat in 1981 leidde tot promotie naar de 5e divisie. Het werd opnieuw degradatie en bedankjes van diverse spelers verzwakten het team.

In het kielzog van de topdagen van Bettine Vriesekoop nam het spelpeil in het Noorden ook aanzienlijk toe, wat betekende dat D.I.K. in 1986 in de 3e klasse terecht kwam.

Het tafeltennis in Eelde-Paterswolde liep terug. En op 1 augustus 1987, precies na 40 jaar, sloot D.I.K. zich aan bij de Sportfederatie Actief.

Doorstart vereniging

Het bestuur van de Federatie benaderde daarop Jannes Vrijs om de vereniging nieuw leven in te blazen. Deze vond Wiecher Hulzebosch, Hendrik Brink en Simon Velis bereid om weer te bouwen. Omdat het tafeltennis nu onder de sportfederatie viel, werd de naam ttv Actief.
Besloten werd om ook op de jeugd in te zetten. Zo kwam er het jaarlijkse Kinder Tafeltennis Feest en werden er scholentoernooien gehouden.

Met de komst van sponsor Bouwbedrijf Ansing in 2001 konden Jannes Vrijs en onder meer Thomas Groenevelt de jeugd verder uitbouwen. De vereniging groeide langzaam naar rond de 45 leden, met één uitschieter begin 2010 van 56.

De laatste jaren  

Sinds najaar 2014 zit de vereniging weer in de lift. Met 38 leden zit het tegen het niveau van de afgelopen 15 jaar.
In deze periode zijn we aangesloten op Facebook en Twitter. www.ttvactief.nl bestond al.
Ook zijn we meer gaan samenwerken met onze buren van ttv Vries.


Sportief heeft met name de jeugd van zich doen spreken. In het seizoen 2015-2016 kwam team 1 uit in het Landelijk B, zeg maar de 1e divisie van het jeugdtafeltennis. Ook bevolkten spelers als Marijn van Driel, Ivo Wilschut, Jim en Djosh Berenschot de nationale ranglijsten, naast Johannes Korten.
Maar even belangrijk is de jongste jeugd die binnenkomt, zij maken op een speelse manier kennis met tafeltennis.


Gezelligheid en sportiviteit zijn de pijlers onder ttv Actief. Zodat recreanten en competitiespelers hun sport naar wens kunnen beoefenen.
Wie interesse heeft in tafeltennis is natuurlijk welkom. Kom een keer kijken en sla een balletje mee!

Copyright 2017 www.hostingeelde.nl